کلیدواژه‌ی کت و شلوار

اشیاء label

فاستونی نوعی پارچه پشمی ساده، و گاهی نخی است که بیشتر برای دوختن کت و شلوار، دامن و دیگر پوشاک مردانه و زنانه به کار می‌ ...