کلیدواژه‌ی کباب شده

خوراکی label

رُست بیف یا Roast beef به معنای گوشت کباب‌شده می‌باشد. معمولا ساندویچ‌ها و پیتزاهای رست بیف از گوشت بدون چربی گاو یا گوس ...