کلیدواژه‌ی کباب

خوراکی label

به گوشت نرم، مرغوب و بدون استخوان فیله گفته می‌شود. فیله می‌تواند گوشت ماهی، مرغ، گوساله و ... باشد. در واقع فیله گوشتی ...

اشیاء label

مَنقل ظرفی است که در آن آتش درست می‌کنند و به آن آتشدان هم گفته می‌شود. معمولا آتش درون منقل را با ذغال روشن می‌کنند و ا ...

خوراکی label

به پختن مواد غذایی به‌سیخ‌ کشیده‌شده که از طریق قراردادن آن بر روی زغال داغ یا میله‌های برقی تهیه می‌شود، باربیکیو یا کب ...

خوراکی label

رُست بیف یا Roast beef به معنای گوشت کباب‌شده می‌باشد. معمولا ساندویچ‌ها و پیتزاهای رست بیف از گوشت بدون چربی گاو یا گوس ...