کلیدواژه‌ی کاپوچینو

خوراکی label

اسپرسو عنوان یک قهوهٔ غلیظ است که در اوایل قرن بیستم در میلان ایتالیا ابداع شد. اسپرسو با عبور دادن آب نزدیک به نقطه جوش ...