کلیدواژه‌ی کالا

ترابری به معنای حمل و نقل است و به جابه‌جاکردن مردم، کالا و هرچیز دیگری از جایی به جای دیگر گفته می‌شود. واژهٔ ترابری از ...

اقتصاد label

به جمع‌آوری و انبارکردن کالا جهت گران‌فروختن آن، احتکار گفته می‌شود. به شخصی که احتکار می‌کند، محتکر می‌گویند. در واقع ا ...

واژگان label

به محل جمع‌کردن اجناس یا هرچیز دیگری و انبارکردن آن‌ها، دِپو گفته می‌شود. دپو در محیط‌های صنعتی به محوطه‌ای گفته می‌شود ...