کلیدواژه‌ی کارتون

هنر label

انیمیشن یا Animation به هر تصویر متحرکی که به شکل فیلم درآمده است گفته می‌شود. در واقع هنگامی‌ که فریم‌ها به صورت سلسله‌ ...