کلیدواژه‌ی چشم

پزشکی label

آستیگمات یا آستیگماتیسم یکی از اختلال‌های شایع چشم است که به‌ طور معمول با عینک، لنز و یا جراحی برطرف می‌شود و یکی از شا ...