کلیدواژه‌ی پیام خصوصی

به پیام خصوصی ارسال شده در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی پی‌وی یا PV گفته می‌شود. PV خلاصه‌شدۀ عبارت Private است که به ...

No Pv اصطلاحی در شبکه‌های اجتماعی است که خلاصه شدۀ عبارت No Private Message می‌باشد. زمانی که فردی این عبارت را در پروفا ...