کلیدواژه‌ی پیامرسان

استیکر برگرفته از واژۀ انگلیسی Sticker است و به معنای برچسب یا کاغذ خود چسب است. در پیام‌رسان‌ها استیکر، تصویر یا شکلکی ...

SLM کوتاه‌شدۀ واژۀ Salam یا همان سلام است که در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی گفته می‌شود. مثال: slm ... halet chetore

وُیس برگرفته از واژۀ انگلیسی Voice است و به معنی صدا و صوت می‌باشد. به پیام‌های صوتی که از طریق پیام‌رسان‌ها ارسال می‌شو ...

در شبکه‌های اجتماعی مخصوصا پیامرسان‌ها لفت دادن به معنای ترک کردن است و از واژه انگلیسی Left گرفته شده که گذشته‌ی فعل Le ...