کلیدواژه‌ی پیام

پیامک برابر پارسی واژۀ اس‌ام‌اس (SMS) است که در واقع همان پیام کوتاه است که توسط موبایل ارسال و دریافت می‌شود. همچنین اص ...

تِکست یا Text به معنای متن است که البته در عامیانه به عنوان اس‌ام‌اس، پیامک یا مسِیج بیان می‌شود. همچنین برخی مواقع به م ...

ریپلای برگرفته از واژه انگلیسی Reply به معنای پاسخ و جواب است. در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها امکانی است که با استفا ...

واژگان label

مسیج یا message به معنای پیام یا پیام دادن است. برخی از مردم این واژه را به جای اس‌ام‌اس یا همان پیامک به کار می‌برند.