کلیدواژه‌ی پول خارجی

اقتصاد label

به پول خارجی که در داخل کشور خرید و فروش شود و معاملاتی با آن انجام شود، ارز گفته می‌شود. به گفته دیگر به واحدهای پولی ک ...