کلیدواژه‌ی پول

درگاه پرداخت امکانی است برای پرداخت پول به صورت غیرحضوری و مجازی که معمولا به صورت اینترنتی است. درگاه پرداخت اینترنتی ب ...

گلریزان یکی از سنت‌های کهن ایرانیان است و عملی می‌باشد که طی آن چندین نفر برای کمک به شخصی یا گروهی کمک‌های مالی و دیگر ...

به پولی یا چیزی که با مکر و فریب از کسی گرفته شود، تَلَکه یا تلکه کردن گفته می‌شود. مثال: امروز رفتم بازار. فکنم بدجوری ...

اسکناس نوعی پول از جنس کاغذ است که دارای مبالغ و ارزش‌های گوناگون می‌باشد و امروزه درهمه کشورهای جهان جریان دارد. به اسک ...

پولشویی هر نوع عمل یا اقدام برای مخفی‌کردن یا تغییر ظاهر هویت درآمدهای نامشروع است به طوری که وانمود شود از منابع نامرئی ...

اقتصاد label

تومان واحد شمارش و یکای پول غیررسمی ایران است. هر یک تومان برابر ۱۰ ریال است. تومان برگرفته از یک واژه مغولی به معنای ده ...

اقتصاد label

به کمک مالی دولت که برای کاستن قیمت نیازمندی‌های ضروری مردم پرداخت می‌شود، سوبسید گفته می‌شود. در پارسی برابر آن یارانه ...

اقتصاد label

به دانش بررسی روش‌های کسب درآمد، مصرف کالاها و خدمات، روابط بازرگانی، و سازمان‌دهی امور مالی برای بهره‌برداری بهینه از م ...

اقتصاد label

به پول خارجی که در داخل کشور خرید و فروش شود و معاملاتی با آن انجام شود، ارز گفته می‌شود. به گفته دیگر به واحدهای پولی ک ...

مُفت بری اصطلاحی است عامیانه و به عملی گفته می‌شود که در آن فرد با استفاده از ساده لوحی دیگران و یا فرصت طلبی خودش، نفعی ...