کلیدواژه‌ی پنج به علاوه یک

سیاست label

گروه ۱+۵ که به صورت گروه پنج به علاوه یک خوانده می‌شود، از پنج عضو شورای امنیت سازمان ملل شامل آمریکا، روسیه، چین، بریتا ...