کلیدواژه‌ی پلمب کردن

پلمب در واقع قطعۀ سرب یا موم آب شده‎ای است که برای جلوگیری از دستکاری و سوءاستفاده به سر پاکت یا در مغازه، خانه یا مکان ...