کلیدواژه‌ی پزشک

پزشکی label

اَنترن همان دانشجوی پزشکی است که به منظور کسب تجربه در زمینه پزشکی، چند ترم آخر تحصیل را در بیمارستان و زیر نظر استادان ...

پزشکی label

رِزیدنت به پزشکی گفته می‌شود که مشغول گذراندن دورۀ تخصصی می‌باشد و معمولا به عنوان دستیار پزشک به کار گرفته می‌شود.