کلیدواژه‌ی پایگاه داده فیلم‌ها

سینما label

imdb سرواژۀ عبارت Internet Movie Database است و به معنی "بانک اطلاعات اینترنتی فیلم‌ها" می‌باشد. imdb یک وبگاه اینترنتی ...