کلیدواژه‌ی وینگر

ورزش label

در فوتبال به بازیکن میانی هافبک گفته می‌شود که جایگاهش بین مدافع و مهاجم می‌باشد. هافبک‌ها در زمین موقعیت‌ها و وظایف مخت ...