کلیدواژه‌ی ویندوز

رایانه label

دسکتاپ برگرفته از واژۀ انگلیسی Desktop است و به معنای میزکار می‌باشد. به رایانه‌های رومیزی که برای استفاده روی میز در من ...