کلیدواژه‌ی ویزا

لاتاری یکی از انواع ویزاهای مهاجرتی آمریکا است که به صورت قرعه‌کشی انجام می‌شود. تعدادی برای دریافت این نوع ویزا انتخاب ...