کلیدواژه‌ی ویروس رایانه‌ای

رایانه label

بدافزار به معنای ویروس است و در واقع عاملی می‌باشد که باعث ایجاد اختلال و مشکل در روند طبیعی یک سیستم می‌شود. ویروس یا ب ...