کلیدواژه‌ی ویروس

رایانه label

بدافزار به معنای ویروس است و در واقع عاملی می‌باشد که باعث ایجاد اختلال و مشکل در روند طبیعی یک سیستم می‌شود. ویروس یا ب ...

رایانه label

آنتی ویروس نوعی نرم‌افزار است که برای جلوگیری از ورود ویروس به رایانه یا موبایل و همچنین از بین بردن ویروس‌های موجود در ...