کلیدواژه‌ی ورزش

فتیله پیچ فنی در ورزش کشتی است و زمان رخ می‌دهد که دو پا را از مچ گرفته و می‌تابانند و به این شکل از وی امتیاز می‌گیرند. ...

اسپورت یا Sport به معنای ورزش یا ورزشی است. به هر چیز ورزشی مانند پوشاک و کفش اسپورت گفته می‌شود. البته در عامیانه ممکن ...

تایم برگرفته از واژۀ انگلیسی Time است و به معنای زمان و وقت می‌باشد. در برخی ورزش‌ها مانند فوتبال، تایم ممکن است به جای ...

ورزش label

سیکس پک برگرفته از عبارت انگلیسی Six Pack است و در لغت به معنای شش تکه می‌باشد. در ورزش بدنسازی به حالتی گفته می‌شود که ...

ورزش label

دوپینگ، به معنای استفاده ورزشکار از مواد یا روش‌هایی است که به قصد افزایش کارایی در ورزش انجام می‌شود. در پارسی واژهٔ زو ...

ورزش label

به سالن ورزشی و در کل مکانی که در آن ورزشکاران به ورزش‌کردن می‌پردازند، GYM گفته می‌شود و برگرفته از واژه‌ی gymnasium می ...