کلیدواژه‌ی واحد پول

اقتصاد label

تومان واحد شمارش و یکای پول غیررسمی ایران است. هر یک تومان برابر ۱۰ ریال است. تومان برگرفته از یک واژه مغولی به معنای ده ...

اقتصاد label

به پول خارجی که در داخل کشور خرید و فروش شود و معاملاتی با آن انجام شود، ارز گفته می‌شود. به گفته دیگر به واحدهای پولی ک ...