کلیدواژه‌ی هواپیما

مکان label

گِیت در فرودگاه به معابر ویژه‌ای گفته می‌شود که برای عبور و مرور مسافران و کادر پرواز و خدمه هواپیما از پایانه‌های مسافر ...

اشیاء label

پهپاد سرواژۀ عبارت پرندهٔ هدایت‌پذیر از دور است و به هواپیماهای کنترلی بدون سرنشین گفته می‌شود. در واقع پهپاد نوعی وسیله ...

واژگان label

لَندینگ برگرفته از واژۀ انگلیسی Landing است و به معنای فرود آمدن می‌باشد. معمولا به فرود هواپیما در فرودگاه، لندینگ و به ...

چارتر اصطلاحی است که بیشتر در مسافرت‌های هوایی به کار می‌رود و در لغت به معنای دربست کرایه کردن و منظور از بلیط چارتر خر ...

موبایل label

حالت پرواز Airplane Mode امکانی در گوشی‌های تلفن همراه است که تمامی ارتباطات رادیویی (امواج Cellular تلفن همراه)، Wi-Fi، ...