کلیدواژه‌ی هنرپیشه

آرتیست یا Artist به معنای هنرمند می‌باشد و عموما به بازیگرهای سینما و تلویزیون گفته می‌شود. آرتیست با واژه‌های هنرپیشه، ...