کلیدواژه‌ی همبستگی

سیاست label

ائتلاف در سیاست به معنای به هم پیوستن و اتحاد دو یا چند گروه یا سازمان برای رسیدن به اهدافی خاص می‌باشد و معمولا این‌گون ...