کلیدواژه‌ی نوازنده

موسیقی label

موزیسین برگرفته از واژۀ انگلیسی Musician است و به معنای نوازنده می‌باشد. در واقع به کسی که موسیقی‌دان است و ساز می‌نوازد ...