کلیدواژه‌ی نمایشگر

مانیتور برگرفته از واژۀ انگلیسی Monitor است و به نمایشگر گفته می‌شود. معمولا به نمایشگر رایانه، مانیتور گفته می‌شود. همچ ...

فناوری label

در تفکیک‌پذیری نمایشگرها، 720p دارای ۷۲۰ پیکسل خط افقی و نسبت ۱۶:۹ می‌باشد. تمام نمایشگرهای HD فرمت ۷۲۰p را پوشش می‌دهند ...

TFT سرواژۀ عبارت Thin-film-transistor است و نوعی از صفحه‌های نمایشگر می‌باشد و یک نوع LCD با یک ترانزیستور باریک فیلم مت ...

فناوری label

پیکسل اصطلاحی است که در بحت نمایشگرها به کار می‌رود مانند نمایشگرهای رایانه و موبایل و در واقع نوعی واحد اندازه‌گیری برا ...