کلیدواژه‌ی نماد

لوگو یک نماد گرافیکی است که با شکل‌ها، علامت‌ها و حروف یا نوشتار طراحی می‌شود. معمولا شرکت‌های مختلف از لوگو برای معرفی ...

آیکون به تصویر کوچکی در رایانه یا در موبایل گفته می‌شود که نشان دهنده‌ی نماد یک برنامه است و معمولا نام آن برنامه زیر آی ...