کلیدواژه‌ی نقشه

مکان label

به کشیدن نشانی و آدرس یک مکان به گونه‌ای که تقریبا شبیه نقشه باشد، کروکی گفته می‌شود. در کروکی، میدان، خیابان، کوچه و دی ...

فناوری label

GPS سرواژۀ عبارت Global Positioning System است و به معنای سامانه موقعیت‌یاب جهانی می‌باشد. در واقع جی‌پی‌اس مجموعه‌ای از ...