کلیدواژه‌ی نظر

ریپلای برگرفته از واژه انگلیسی Reply به معنای پاسخ و جواب است. در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها امکانی است که با استفا ...

کامنت یا comment، واژه‌ای انگلیسی به معنای اظهار نظر یا دیدگاه می‌باشد. در شبکه‌های مجازی، کامنت امکانی است برای اظهار ن ...