کلیدواژه‌ی نرم افزار

فناوری label

اتوماسیون یا Automation به معنای خودکارسازی می‌باشد. این واژه برگرفته از زبان یونان باستان است که به معنی خود فرمان است. ...

رایانه label

هنگ کردن اصطلاحی است در دنیای رایانه و به معنای گیر کردن است. زمانی که برنامه یا سیستم‌عامل در فرایند عملکردی خود گیر بک ...

رایانه label

نرم‌افزار بخشی از رایانه است که دربرگیرنده داده‌ها یا دستورهای کامپیوتر است و برخلاف سخت‌افزار می‌باشد که اجزای تشکیل ده ...

اَپ خلاصه‌شده‌ی واژۀ اپلیکیشن است. در انگلیسی به صورت App نوشته می‌شود و برگرفته از واژۀ Application می‌باشد. در اصطلاح ...

اپلیکیشن برگرفته از واژۀ انگلیسی Application است و در لغت به معنای کاربرد و برنامه کاربردی می‌باشد. این اصطلاح بیشتر در ...