کلیدواژه‌ی میکاپ

به شخصی که میک‌آپ (آرایش) می‌کند، اصطلاحا میک‌آپ آرتیست گفته می‌شود. برابر با واژۀ آرایشگر و یا گریمور می‌باشد.

میک‌آپ یا Makeup به معنای آرایش و گریم می‌باشد. به آرایش کردن میک‌آپ گفته می‌شود و به شخصی که این کار را انجام می‌دهد، م ...