کلیدواژه‌ی میوه

پانچ نوعی نوشیدنی است که ترکیب آب‌میوه، تکه‌ها میوه و گاهی نوشیدنی‌های گازدار یا آبجو تهیه می‌شود. همچنین پانج در اصطلاح ...

خوراکی label

دتاکس نوعی نوشیدنی است که برای تهیه آن، میوه‌ها چند روز در آب نگهداری می‌شوند و به این شکل آب طعم‌دار می‌شود. دتاکس واتر ...

خوراکی label

اسموتی نام نوعی نوشیدنی است که از میوه‌های تازه درست می‌شود و معمولا غلیظ و خنک است. در برخی موارد خاص شکلات یا کره بادا ...

آب‌لمبو یا آب‌لنبو به میوه‌ای گفته می‌شود که در اثر فشرده‌شدن، آبش را از دانه جدا کرده باشند. همچنین به هر چیزی که له شد ...