کلیدواژه‌ی موسیقی

موسیقی label

سُلفژ اصطلاحی در موسیقی است و به تکنیکی آموزشی برای یادگیری نواک و آوازخوانی گفته می‌شود که در آن هر نُتِ میزان با سیلاب ...

هنر label

کلیپ فیلمی کوتاه است که به طور معمول بر روی آن همراه با تصویر، موسیقی قرار دارد. همچنین کلیپ می‌تواند بُریده‌هایی کوتاه ...

موسیقی label

موزیسین برگرفته از واژۀ انگلیسی Musician است و به معنای نوازنده می‌باشد. در واقع به کسی که موسیقی‌دان است و ساز می‌نوازد ...

موسیقی label

فالش در موسیقی به حالتی گفته می‌شود که خواننده، نت موسیقی را بالاتر یا پایین‌تر بخواند و با موسیقی هماهنگ نباشد. به عبار ...

موسیقی label

ریمیکس برگرفته از واژه‌ی انگلیسی Remix و به معنای بازترکیب کردن یا ترکیب دوباره می‌باشد. این اصطلاح بیشتر در موسیقی به ک ...