کلیدواژه‌ی مهاجرت

سیتی‌زن‌شیپ برگرفته از واژۀ Citizenship می‌باشد و به معنای شهروندی و تبعیت است. به کسی که تابعیت یک کشور را دارد یا گرفت ...

لاتاری یکی از انواع ویزاهای مهاجرتی آمریکا است که به صورت قرعه‌کشی انجام می‌شود. تعدادی برای دریافت این نوع ویزا انتخاب ...