کلیدواژه‌ی مموری

فناوری label

کول دیسک همان فلش مموری است که ابزاری است برای ذخیره‌سازی اطلاعات و می‌تواند به رایانه و دستگاه‌های پخش مانند تلویزیون و ...