کلیدواژه‌ی معماری

کانسپت برگرفته از واژۀ انگلیسی Concept است و در معنای واژگان، به معنی مفهوم، تصور کلی، ایده، پلان، شیوه رفتار، طرح و برن ...

مکان label

شبستان به قسمتی از مسجدهای بزرگ گفته می‌شود که دارای سقف است. معماری شبستان‌ها به این شکل است که فضاهای سرپوشیده و دارای ...