کلیدواژه‌ی مسافرت

ویزا یا روادید به مدرکی گفته می‌شود که می‌تواند به اشخاصی اعطا گردد که درخواست اخذ اجازه برای گذر از کشوری یا ورود به آن ...

چارتر اصطلاحی است که بیشتر در مسافرت‌های هوایی به کار می‌رود و در لغت به معنای دربست کرایه کردن و منظور از بلیط چارتر خر ...