کلیدواژه‌ی مرگ

تاریخ label

هاراکیری از رسوم سامورایی‌های ژاپن بود که برای جلوگیری از بی‌آبرویی، شکم خود را از یک پهلو تا پهلوی دیگر با شمشیر پاره م ...

پزشکی label

جمود نعشی یا مرگاخُشکی یا ریگورمورتیس به حالتی گفته می‌شود که پس از مرگ در ماهیچه‌های جانداران رخ می‌دهد و در جریان آن ب ...