کلیدواژه‌ی مرغ

خوراکی label

به همه غذاهایی که با ترکیب گوشت، آردسوخاری و روغن تهیه می‌شوند، شِنیتسل گفته می‌شود. در ایران معمولا با مرغ، شنیتسل درست ...

خوراکی label

به گوشت نرم، مرغوب و بدون استخوان فیله گفته می‌شود. فیله می‌تواند گوشت ماهی، مرغ، گوساله و ... باشد. در واقع فیله گوشتی ...

خوراکی label

اسپایسی برگرفته از واژۀ انگلیسی Spice است و به معنای چاشنی و ادویه می‌باشد. مرغ اسپایسی نوعی مرغ است که به صورت سوخاری ه ...