کلیدواژه‌ی مرد

مردک به معنای مرد کوچک و مرد پست و حقیر است. مخاطب این اصطلاح مردها هستند و جنبه دشنام دارد و می‌تواند با مردیکه یا مرتی ...

پزشکی label

اورولوژی شاخه‌ای از پزشکی است که به بررسی و درمان بیماری‌های دستگاه ادراری مردان و زنان و اندام‌های تناسلی مردان می پردا ...