کلیدواژه‌ی مرحبا

باریکلا اصطلاحی عامیانه برگرفته از عبارت عربی بارک الله است و به معنای آفرین خدا بر تو باد می‌باشد. این اصطلاح در ستایش ...