کلیدواژه‌ی محصول

وینتِج اصطلاحی است که بیشتر در صنعت مد به کار می‌رود و به آثاری گفته می‌شود که مختص به زمانی خاص یا فرد یا مارک خاصی باش ...

اشیاء label

به برچسب معمولا کوچکی که نوشته‌ای مانند نام یا قیمت بر روی آن وجود دارد، اتیکت گفته می‌شود. برای مثال نام و قیمت محصولی ...

خوراکی label

اُرگانیک یعنی طبیعی، طبیعت گرا و ترکیب شده با طبیعت. در کشاورزی به محصولات طبیعی که تراریخته نبوده ارگانیک گفته می‌شوند ...