کلیدواژه‌ی محبوب

سلبریتی برگرفته از واژه‌ی انگلیسی Celebrity است و به معنای فرد مشهور است و به کسی گفته می‌شود که میان مردم شناخته شده و ...