کلیدواژه‌ی لوکس

لاکچری برگرفته از واژه‌ی انگلیسی Luxury است و به معنای اشرافی، مدرن، لوکس و مجلل می‌باشد. این واژه در انگلیسی به صورت لا ...

واژگان label

دولوکس که برگرفته از واژه‌‌ی deluxe می‌باشد، به معنای لوکس، باشکوه، مجلل و تجملی می‌باشد. یکی معروف‌ترین مدل‌های خودروی ...