کلیدواژه‌ی قوانین فوتبال

ورزش label

آفساید قانونی در فوتبال است و بر اساس این قانون بازیکنی که در موقعیت آفساید قرار دارد حق مشارکت فعال در بازی را ندارد. ب ...