کلیدواژه‌ی قدیمی

وینتِج اصطلاحی است که بیشتر در صنعت مد به کار می‌رود و به آثاری گفته می‌شود که مختص به زمانی خاص یا فرد یا مارک خاصی باش ...

واژگان label

به افراد پیر و مسن، سالخورده گفته می‌شود. در واقع به شخصی سالخورده گفته می‌شود که سن بلایی دارد و در دوران پیری به سر می ...

عهد تیرکمون شاه کنایه از زمان بسیار قدیم و گذشته می‌باشد و مربوط به روزگاران کهن است. مثال: این چه لباسیه پوشیدی؟ مال عه ...

واژگان label

کلاسیک برگرفته از واژۀ Classic است و به موارد یا ویژگی‌هایی گفته می‌شود که معمول و رایج است و مربوط به امروزه نیست و جدی ...