کلیدواژه‌ی فورجی

موبایل label

4G به معنای نسل چهارم است که به نسل چهارم شبکه تلفن همراه گفته می‌شود. حرف G در عبارت 4G از ابتدای واژۀ Generation گرفته ...