کلیدواژه‌ی فلش

اشیاء label

فلش کارت دسته‌ای از چندین کارت می‌باشد که بر روی آنها اطلاعات آموزشی مانند لغات، اعداد و دیگر موارد وجود دارد. این اطلاع ...

فناوری label

کول دیسک همان فلش مموری است که ابزاری است برای ذخیره‌سازی اطلاعات و می‌تواند به رایانه و دستگاه‌های پخش مانند تلویزیون و ...